Назад до діяльності

Умови та роз'яснення щодо ліцензування

Роз’яснення щодо ліцензування туроператорської діяльності

ДАРТ, відповідно до п. 24 Положення про Державне агентство розвитку туризму України, видає ліцензії на право провадження туроператорської діяльності та веде ліцензійний Реєстр суб’єктів туроператорської діяльності.

Види

Видача, розширення, звуження та анулювання ліцензії на право провадженнятуроператорської діяльності.

Опис послуг

Туристичні оператори - це юридичні особи, що мають виняткові права на діяльність з реалізації та надання туристичних послуг, забезпеченню створення та організації туристичного продукту, а також діяльність посередника з надання супровідних і характерних послуг.
Туроператор може здійснювати як туроператорську, так і турагентську діяльність.Діяльність туристичного агента, який займається виключно реалізацією туристичних послуг, ліцензуванню не підлягає.Ліцензія надає виключне право на надання послуг з оформлення документів длявиїзду за межі України та право використовувати в назві слово «туроператор».Ліцензія на туроператорську діяльність є безстроковою.

Строки надання послуги

Видача та розширення - 10 робочих днів з дня одержання заяви.Звуження та анулювання - 5 робочих днів з дня одержання заяви.

Вартість послуг

Звуження та анулювання ліцензії – безоплатно.Плата за видачу ліцензії проводиться у строк не пізніше 10 робочих днів з дня оприлюднення рішення про видачу ліцензії на офіційному веб-сайті Міністерства культури та інформаційної політики (https://mkip.gov.ua/) у рубриці «Туризм».

Видача ліцензії на право провадження туроператорської діяльності

Ліцензія на туроператорську діяльність надається Державним агентством розвитку туризму України.
Адміністративний збір: разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму, з огляду на розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії (ст.14 Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)
Строк надання послуги: 10 робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензіїРезультат надання: Ліцензія на право провадження туроператорської діяльності. Наказ про видачу ліцензії на право провадження туроператорської діяльності. Внесення даних до Ліцензійного реєстру суб'єктів туроператорської діяльності.
Способи отримання результату: Повний пакет документів надсилається:
1) особисто;
2) поштовим відправленням з описом вкладення (орган ліцензування надсилає поштові відправлення з повідомленням за місце знаходженням здобувача ліцензії протягом одного робочого дня з дня оформлення відповідного документа, якщо інший строк надсилання не встановлено законом);
3) в електронному вигляді.
Адреса: м. Київ, вул. Прорізна, 2, 01001
Електронна адреса: adminservice@tourism.gov.ua
Підстави для відмови:
1) установлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, установленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії;
2) виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії.
Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб’єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення на момент подання документів здобувачем ліцензії чи ліцензіатом наявності розбіжності між даними, наведеними в них, та фактичним станом цього суб’єкта господарювання. Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких суб’єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною.
Порядок оскарження: Здобувач ліцензії може звернутись з апеляцією та іншою скаргою на дії органу ліцензування до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування Державної регуляторної служби України (вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011). Форма подачі апеляції є довільною. До апеляції додаються документи, що підтверджують її обґрунтованість.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги:

Необхідні документи:

  • Заява про отримання ліцензії на право провадження туроператорської діяльності.
  • Копії документів (їх витягів), що підтверджують освітньо-кваліфікаційний рівень, стаж роботи керівника здобувача ліцензії, необхідний для провадження туроператорської діяльності.
  • Копія документа, що підтверджує фінансове забезпечення цивільної відповідальності перед туристами.
  • Копія договору, укладеного зі страховою компанією, про обов’язкове (медичне та від нещасних випадків) страхування туристів, що здійснюють туристичні подорожі.
  • Опис документів, що подаються для одержання ліцензії на правопровадження туроператорської діяльності.

Анулювання ліцензії на право провадження туроператорської діяльності

Адміністративний збір: Безоплатно.Строк надання послуги: 5 робочих днів з дня отримання заяви про анулювання власної ліцензії.Результат надання: Наказ про анулювання ліцензії на право провадження туроператорської діяльності.Способи отримання результату: Повний пакет документів надсилається:
1) особисто;
2) поштовим відправленням з описом вкладення (орган ліцензування надсилає поштові відправлення з повідомленням за місцезнаходженням здобувача ліцензії протягом одного робочого дня з дня оформлення відповідного документа, якщо інший строк надсилання не встановлено законом).
Підстави для відмови: Заява ліцензіата про анулювання його ліцензії, що подана після видання органом ліцензування розпорядчого документа про проведення перевірки додержання таким ліцензіатом вимог ліцензійних умов і до закінчення строку: перевірки та усунення порушень ліцензійних умов (у разі їх наявності); протягом тридцяти робочих днів після закінчення строку виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов (крім випадку видання протягом цього строку органом ліцензування розпорядчого документа про проведення позапланової перевірки виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов).Порядок оскарження: Ліцензіат може звернутись з апеляцією та іншою скаргою на дії органу ліцензування до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування Державної регуляторної служби України (вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011).Форма подачі апеляції є довільною. До апеляції додаються документи, що підтверджують її обґрунтованість.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги:

Необхідні документи:

  • Заява ліцензіата про анулювання власної ліцензії на право провадженнятуроператорської діяльності.

Державне
агентство розвитку
туризму

Маєте ідеї, як зробити Україну привабливішою для туристів, або пропозиції щодо нашої роботи? Напишіть нам!

Написати нам

Thank you for filling out the form! We will contact you as soon as possible.
Oops! Something went wrong while submitting the form.