Антикорупційна діяльність та очищення влади

Антикорупційна діяльність

Якщо Вам стали відомі факти порушення антикорупційного законодавства працівниками апарату ДАРТ, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління ДАРТ, за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, Ви можете повідомити про виявлені факти:

електронною поштою на адресу:

anticor@dartu.onmicrosoft.com, або заповнивши Гугл-форму.

Повідомлення підлягають розгляду за наявності таких реквізитів:

  1. Прізвища, імені, по батькові особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її посада та місце роботи.
  2. Тексту повідомлення, що містить інформацію про факти вчинення корупційного або пов’язаногоз корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), яка може бути перевірена.
  3. Прізвища, імені, по батькові, адреси та підпису особи, яка надіслала повідомлення (автор повідомлення).

Звертаємо увагу, що згідно зі статтею 53 Закону розгляду підлягають повідомлення про порушення вимог цього Закону, здійснені працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно). Анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства підлягає розгляду, якщо зазначена в ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Інші письмові звернення без зазначення місця проживання, не підписані автором (авторами), а також такі, з яких неможливо встановити авторство, відповідно до частини першої статті 8 Закону України «Про звернення громадян» визнаються анонімними і розгляду не підлягають.

Надана Вами інформація використовуватиметься як джерело для прийняття рішення щодо необхідності належного реагування відповідно до вимог Закону.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Державного агентства розвитку туризму України
Гончар Яна Олександрівна
anticor@dartu.onmicrosoft.com

Нормативно-правова база з антикорупційної діяльності ДАРТ

Інформаційно-аналітичні матеріали та роз’яснення

Законодавство з питань запобігання корупції

ЗаконУкраїни “Про запобігання корупції”

Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків

Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції

Мінімальна штатна чисельність уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах

Порядок проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком

Порядок проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України “Про запобігання корупції” прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Порядок інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента та внесення зміни до Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Методологія оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади

Нормативно – правова база з антикорупційної діяльності

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 6 вересня 2016 р. №19 “Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій”

Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій

Методичні рекомендації щодо підготовки антикорупційних програм органів влади

Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента та внесення зміни до Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування