Процедура отримання категорії закладу тимчасового розміщення

Надсилання заявки

органу з сертифікації на території якого розміщений готель

Утворення комісії

З питань оцінювання готелю органами сертифікації

Розгляд заявки на проведеня категоризації

органом сертифікації

Комісія видає заявнику

Свідоцтво про встановлення готелю відповідної категорії

Орган сертифікації надсилає до ДАРТ

результати оцінювання готелю та пропозиції. Рішення приймається більшістю голосів

Роботи з оцінювання готелів

виконуються відповідно до вимог ДСТУ 4269 "Послуги туристичні. Класифікація готелів"

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання послуги

Встановлення категорій готелям здійснюється відповідно до Порядку встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 803

Строки надання послуги

Розгляд Комісією з категоризації - 14  днів з дня одержання матеріалів від органу сертифікації

Вартість послуг

Видача свідоцтва про встановлення  категорії готелю здійснюється безоплатно

Видача свідоцтва про встановлення  категорії готелю

Свідоцтво про встановлення категорії готелю надається Державним агентством розвитку туризму України.
Строк надання послуги: 14  днів з дня одержання від органу сертифікації, акредитованого для виконання робіт із сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання)
Результат надання: Свідоцтво про встановлення категорії готелю. Наказ про встановлення категорії готелю. Внесення даних до  Реєстру свідоцтв категоризованих готелів.
Способи отримання результату: Повний пакет документів надсилається:
1) особисто;
2) поштовим відправленням з описом вкладення (орган ліцензування надсилає поштові відправлення з повідомленням за місце знаходженням здобувача ліцензії протягом одного робочого дня з дня оформлення відповідного документа, якщо інший строк надсилання не встановлено законом);
3) в електронному вигляді.

Перелік підстав для відмови у наданні послуги

Відомості про порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності посадових осіб

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги:

Закон України «Про туризм»
Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 803 «Про затвердження Порядку встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)»;
Наказ Міністерства інфраструктури України від 17 листопада 2022 року № 858 «Положення про Комісію із встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)»;

Національні стандарти: