Процедура отримання ліцензії туроператора

Додайте необхідні документи

Необхідний перелік документів зазначено нижче

Розгляд заяви

органом сертифікації (ДАРТ)

Офіційна відповідь

Отримайте офіційну відповідь щодо статусу ліцензії

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання послуги

ДАРТ, відповідно до п. 24 Положення про Державне агентство розвитку туризму України, видає ліцензії на право провадження туроператорської діяльності та веде ліцензійний Реєстр суб’єктів туроператорської діяльності.

Опис послуг

Туроператор може здійснювати як туроператорську, так і турагентську діяльність.
Діяльність туристичного агента, який займається виключно реалізацією туристичних послуг, ліцензуванню не підлягає.
Ліцензія надає виключне право на надання послуг з оформлення документів для виїзду за межі України та право використовувати в назві слово «туроператор».
Ліцензія на туроператорську діяльність є безстроковою.

Види послуг

Видача, розширення, звуження та анулювання ліцензії на право провадженнятуроператорської діяльності.

Строки надання послуг

Видача та розширення - 10 робочих днів з дня одержання заяви.
Звуження та анулювання - 5 робочих днів з дня одержання заяви.

Вартість послуг

Послуга звуження та анулювання ліцензії – безоплатно.

Послуга видачі ліцензії на право провадження туроператорської діяльності

Адміністративний збір: разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму, з огляду на розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії
Плата за видачу ліцензії проводиться у строк не пізніше 10 робочих днів з дня оприлюднення рішення про видачу ліцензії на офіційному веб-сайті Державного агентства розвитку туризму України в розділі "Накази".
Плата за видачу ліцензії проводиться у строк не пізніше 10 робочих днів з дня оприлюднення рішення про видачу ліцензії на офіційному веб-сайті Державного агентства розвитку туризму України в розділі "Накази".

Видача ліцензії на право провадження туроператорської діяльності

Ліцензія на туроператорську діяльність надається Державним агентством розвитку туризму України.
Строк надання послуги: 10 робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії
Результат надання: Ліцензія на право провадження туроператорської діяльності. Наказ про видачу ліцензії на право провадження туроператорської діяльності. Внесення даних до Ліцензійного реєстру суб'єктів туроператорської діяльності.
Способи отримання результату: Повний пакет документів надсилається:1) особисто;
2) поштовим відправленням з описом вкладення (орган ліцензування надсилає поштові відправлення з повідомленням за місце знаходженням здобувача ліцензії протягом одного робочого дня з дня оформлення відповідного документа, якщо інший строк надсилання не встановлено законом);
3) в електронному вигляді.
Підстави для відмови:
Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб’єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення на момент подання документів здобувачем ліцензії чи ліцензіатом наявності розбіжності між даними, наведеними в них, та фактичним станом цього суб’єкта господарювання. Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких суб’єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною.

Порядок оскарження:

Здобувач ліцензії може звернутись з апеляцією та іншою скаргою на дії органу ліцензування до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування Державної регуляторної служби України (вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011). Форма подачі апеляції є довільною. До апеляції додаються документи, що підтверджують її обґрунтованість.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги:

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»
Закон України «Про адміністративні послуги»
Закон України «Про туризм»
Постанова КМУ №991 від 11.11.2015 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності»