Структура ДАРТ

Керівництво
Голова Державного агентства розвитку туризму  України
Перший заступник Голови
Заступник Голови Державного агентства розвитку туризму України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
Департамент розвитку туризму

Основним завданням Департаменту розвитку туризму є забезпечення діяльності Державного агентства розвитку туризму України у сфері розробки та виконання проектів з розвитку туристичної сфери. Аналітика та розвиток туризму і курортів. Вдосконалення умов туристичної сфери, що сприятимуть збільшенню потоків туристів.

Відділ стратегічного планування та аналітики
Відділ координації розвитку туристичної інфраструктури в регіонах
відділ цифрових трансформацій
Відділ проектної діяльності
Відділ  фінансів та бюджету

Основним завданням Відділу фінансів та бюджету є організація бухгалтерського обліку і звітності у системі Державного агентства розвитку туризму України.

управління публічних послуг

Основним завданням Управління публічних послуг є забезпечення діяльності Державного агентства розвитку туризму України у сфері ліцензування туроператорської діяльності, координації курортів та категоризації об’єктів туристичної інфраструктури.

відділ категоризації готелів
відділ ліцензування туроператорської діяльності та курортів
адміністративний відділ

Основним завданням Адміністративного відділу є організаційне і методологічне забезпечення ефективної роботи Державного агентства розвитку туризму України.

юридичне управління

Основним завданням Юридичного управління є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів ДАРТ, його керівництвом та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, а також представлення інтересів ДАРТ в судах.

відділ правової експертизи
відділ претензійної, договірної та позовної роботи
Сектор зв'язків з громадськістю

Основним завданням Сектору зв'язків з громадськістю є організація проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації політики держави у сфері туризму шляхом проведення пресконференцій, круглих столів, семінарів, конференцій, публічних обговорень за участю представників органів виконавчої влади та громадськості; організація підготовки та проведення публічних заходів ДАРТ із залученням громадськості та засобів масової інформації; здійснення інформування про діяльність ДАРТ в засобах масової інформації та в мережі Інтернет; організація та координація супроводження прес-конференцій, брифінгів,інтерв'ю посадових осіб ДАРТ.

Відділ маркетингу

Основним завданнямВідділу маркетингу є здійсненнязаходів щодо підвищення конкурентоспроможності туристичного ринку, в тому числізаходи, пов’язані з інтеграцією національного туристичного ринку в єдинийєвропейський туристичний простір; надання пропозицій тазалучення до проведення досліджень туристичного ринку, підготовки та поширенняінформації про Україну і її туристичні можливості на міжнародному туристичномуринку та всередині держави, зокрема шляхом організації презентацій протуристичні можливості України, робочих нарад, конференцій, семінарів тощо, а такожучасті у виставкових заходах як в Україні, так і за кордоном;

Сектор міжнародної співпраці та протоколу

Основним завданням Сектору міжнародної співпраці та протоколу є забезпечення координації та взаємодії з питань міжнародного міжвідомчого співробітництва Державного агентства розвитку туризму України з органами виконавчої влади України, дипломатичними представництвами іноземних держав та міжнародних організацій в Україні та за кордоном; міністерствами туризму, державними агентствами, установами та компаніями іноземних держав та їхніми представництвами в Україні.

Сектор управління персоналу

Основним завданням Сектору управління персоналу є забезпечення реалізації державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи; здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту; задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання; прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, забезпечення їх безперервного навчання; організація і здійснення підготовки та підвищення кваліфікації кадрів і кадрового резерву, забезпечення їх безперервного навчання; документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин.

Сектор внутрішнього аудиту

Основним завданням Сектору внутрішнього аудиту є надання Голові Державного агентства розвитку туризму України об'єктивних і незалежних висновків та рекомендацій щодо: функціонування системи внутрішнього контролю та її удосконалення; удосконалення системи управління; запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів та інших активів; запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності Міністерства та підприємств галузі; розвитку доброчесності через поступовий розвиток культури етичної поведінки, заснованої на дотриманні етичних цінностей.

Сектор взаємодії з дп "уКраїна туристична"

Основним завданням Сектору є координація та контроль за діяльністю ДП «Україна туристична».

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Основним завданням є впровадження та реалізація заходів щодо запобігання та виявлення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Головний спеціаліст з режимно-секретної роботи

Основним завданням є розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення режиму секретності, постійного контролю за їх додержанням в Державному агентстві розвитку туризму України.

Головний спеціаліст з внутрішнього контролю

Основним завданням розроблення заходів (процедур), порядків і правил внутрішнього контролю в ДАРТ та підготовка внутрішніх документів, спрямованих на забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю.