До новин

До уваги всіх туроператорів: інформації щодо подання статистичного звіту за 2021 рік

Увага! Відповідно до пункту 23 Ліцензійних умов ліцензіат зобов’язаний щороку до 30 березня подавати статистичний звіт органу ліцензування за попередній рік згідно з додатком 5 до Ліцензійних умов. Неподання вказаних документів є порушенням вимог Закону України „Про туризм” та підставою для проведення перевірки дотримання вимог ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності відповідно до статті 19 Закону України „Про ліцензування видів господарської діяльності”.

Статистичні звіти надсилати в паперовому варіанті на адресу ДАРТ: 01001, м. Київ, вул. Прорізна, 2. Звіти без супровідних листів не розглядаються!

Електронний варіант Статистичного звіту за 2021 рік просимо надсилати через Google форму: https://cutt.ly/JjT6TPq\

Усі бланки для оформлення звітів можете знайти за посиланням: https://cutt.ly/Hli1USo

Також звертаємо вашу увагу, що усі листи: щодо статистичних звітів, щодо змін фінансового забезпечення туроператора, змін даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, а також заяви про отримання, анулювання, припинення, звуження, розширення, відновлення надсилати із супровідним листом на адресу ДАРТ: 01001, м. Київ, вул. Прорізна, 2.

Нагадуємо, що відповідно до частини другої статті 15 Закону України „Про ліцензування видів господарської діяльності” ліцензіат зобов’язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом строку, встановленого ліцензійними умовами. У разі відсутності ліцензійних умов ліцензіат зобов’язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом одного місяця з дня, наступного за днем їх настання.

У разі порушення ліцензіатом строку повідомлення органу ліцензування про зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, ліцензіат притягується до адміністративної відповідальності.