До новин

Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акта

Повідомлення про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України

«Деякі питання визначення видів готелів, встановлення, перегляду та змін категорій готелям та іншим засобам тимчасового розміщення»

09 травня 2024 року

1. Розробник:

Державне агентство розвитку туризму України

вул.Прорізна, 2, місто Київ, 01001

тел.: (044) 278-08-08

E-mail: dart@tourism.gov.ua

2. Стислий виклад змісту проєкту:

Проєктом постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання визначення видів готелів, встановлення, перегляду та змін категорій готелям та іншим засобам тимчасового розміщення» (далі – проєкт акта) передбачається затвердження нового Порядку визначення видів готелів, процедури встановлення, перегляду та зміни категорій готелям та іншим засобам тимчасового розміщення та визнання такою, що втратила чинність,постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 803 «Про затвердження Порядку встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)».

Проєкт акта розроблено з метою реформування системи категоризації готелів з урахуванням кращих європейських практик, в основу якої покладено декларативний принцип та запровадження категоризації інших засобів тимчасового розміщення (проживання).

Водночас, проєктом акта визначаються:

види готелів та загальні засади встановлення, перегляд та зміни категорій готелям та іншим засобам тимчасового розміщення;

процедура встановлення виду та категорії готелю уповноваженим органом, видачі свідоцтва про встановлення категорії готелю;

процедура встановлення категорії засобу тимчасового розміщення;

процедура перегляду та зміни категорії готелю.

Крім того, проєктом акта передбачається визначення критеріїв категоризації готелів та критеріїв категоризації інших засобів тимчасового розміщення, зміст анкет-опитувальників для готелів (засобів тимчасового розміщення), форми заяви на отримання категорії готелю (засобу тимчасового розміщення) та форми свідоцтва про отримання категорії готелю (засобу тимчасового розміщення).

3. Спосіб оприлюднення проєкту регуляторного акта:

Проєкт акта розміщено на офіційному вебсайті ДАРТ (https://www.tourism.gov.ua). 

4. Строк,протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань:

Зауваження та пропозиції приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення цього повідомлення. 

5. Зауваження та пропозиції направляти на адресу:

Зауваження та пропозиції до проєкту акта від фізичних та юридичних осіб слід надсилати наадресу ДАРТ: adminservice@tourism.gov.ua та на адресу Державної регуляторної служби України.