Назад

Сектор управління персоналу

Основним завданням Сектору управління персоналу є забезпечення реалізації державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи; здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту; задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання; прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, забезпечення їх безперервного навчання; організація і здійснення підготовки та підвищення кваліфікації кадрів і кадрового резерву, забезпечення їх безперервного навчання; документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин.